Logo

Aspekty prawne publikowania monografii naukowych w otwartym dostępie

Date

Thursday, December 15, 2022

Time

02:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

Aspekty prawne publikowania monografii naukowych w otwartym dostępie 

15.12.2022

Komisja ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP oraz Platforma Otwartej Nauki ICM UW zapraszają na spotkanie poświęcone prawnym aspektom publikowania monografii naukowych w otwartym dostępie. Spotkanie odbędzie się w formie webinarium w dniu 15 grudnia 2022 r. w godzinach 14.00–16:30. 

Program wydarzenia: 

14:00 przywitanie uczestników przez organizatorów 

14:05 Rodzaje umów pomiędzy wydawcami i autorami oraz wynikające z prawa autorskiego zasady ich prawidłowego formułowania w kontekście umieszczenia publikacji w otwartym dostępie, dr Sybilla Stanisławska-Kloc, adwokat, Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Uniwersytet Jagielloński 

14:50 Możliwe prawne rozwiązania relacji autor-wydawca, na tle funkcjonujących w praktyce zwyczajów, wymagań instytucji finansujących oraz polityk otwartości, dr Krzysztof Siewicz, radca prawny Platforma Otwartej Nauki, ICM Uniwersytet Warszawski

15:35 sesja pytań i odpowiedzi z prelegentami


O Platformie Otwartej Nauki 

Platforma Otwartej Nauki (http://pon.edu.pl/) to centrum kompetencji w zakresie otwartych modeli komunikacji naukowej, które oferuje narzędzia informatyczne umożliwiające wdrażanie tych modeli, wspiera instytucje naukowe w realizacji polityk otwartości oraz prowadzi działania edukacyjne rozwijające kompetencje w zakresie otwartej nauki. Platforma Otwartej Nauki prowadzi ogólnopolskie serwisy udostępniające rezultaty badań naukowych: Bibliotekę Nauki (polskie czasopisma i monografie naukowe, https://bibliotekanauki.pl), Repozytorium CeON (publikacje naukowe deponowane przez autorów, https://depot.ceon.pl) oraz Repozytorium Otwartych Danych (dane badawcze udostępniane przez badaczy oraz instytucje prowadzące badania, https://repod.icm.edu.pl/).

O Komisji Wydawnictw Naukowych przy KRASP 

Powołana na kadencję 2020–2024, jej zadaniem jest stworzenie platformy dialogu na temat komunikacji naukowej, publikowania i upowszechniania monografii i czasopism naukowych, z udziałem wszystkich najważniejszych uczestników tego procesu: wydawców (prywatnych i publicznych), badaczy, dydaktyków, instytucji budujących elektroniczne platformy dystrybucji treści naukowych, decydentów na poziomie władz uczelni i instytucji wspierających naukę oraz władz publicznych. KWN przy KRASP organizuje doroczne konferencje, których celem jest omówienie najważniejszych kwestii dotyczących publikowania naukowego i przedstawienie wniosków ad lege ferenda. Najbliższa konferencja, „Wydawnictwo naukowe w XXI wieku – jak technologie cyfrowe zmieniają komunikację naukową”, odbędzie się 9 listopada br.

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji webinarium na temat otwartych monografii. Webinarium organizowane jest przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. 

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

5. Podanie danych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w webinarium.

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

7. Dane przechowywane będą do odwołania zgody. 

8. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

11. Dodatkowe pytania oraz odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres: lodo@icm.edu.pl.

Presenter

Platforma Otwartej Nauki

Platforma Otwartej Nauki (http://pon.edu.pl/) to centrum kompetencji w zakresie otwartych modeli komunikacji naukowej, które oferuje narzędzia informatyczne umożliwiające wdrażanie tych modeli, wspiera instytucje naukowe w realizacji polityk otwartości oraz prowadzi działania edukacyjne rozwijające kompetencje w zakresie otwartej nauki.
Platforma Otwartej Nauki prowadzi ogólnopolskie serwisy udostępniające rezultaty badań naukowych: Bibliotekę Nauki (polskie czasopisma i monografie naukowe, https://bibliotekanauki.pl), Repozytorium CeON (publikacje naukowe deponowane przez autorów, https://depot.ceon.pl) oraz Repozytorium Otwartych Danych (dane badawcze udostępniane przez badaczy oraz instytucje prowadzące badania, https://repod.icm.edu.pl/).